Visual

Aanmelden

Wilt u een leerling aanmelden voor een plek op onze school? Lees hoe dat in zijn werk gaat. Het samenwerkingsverband zorgt voor een zo passend mogelijke onderwijsplek voor elk kind. Dat vereist goede regionale samenwerking. De Duinpieper participeert vooral in het samenwerkingsverband primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek.

Lees verder »

Afmelden, ziek melden

Als uw zoon of dochter ziek is, of om een andere reden niet naar school kan, dan verzoeken wij u dit tijdig, dat wil zeggen tussen 08.15 uur en 08.45 uur, telefonisch of via Parro te melden. Vanaf 8.15 uur kunt u daarover de school bellen, via telefoonnummer (071) 362 16 61. Vergeet niet de vervoerder te bellen, indien uw kind is aangewezen op leerlingenvervoer.

Lees verder »

Omgang met elkaar

De Duinpieper biedt aan elke leerling een veilige omgeving. Daarom hebben we duidelijke ideeën over hoe we met elkaar omgaan op school. Respect, aardig zijn, structuur en rekening houden met elkaar staan hierin centraal. Daarnaast gebruiken we verschillende protocollen om in te grijpen wanneer er onverhoopt een onaangename sfeer ontstaat.

Lees verder »

Ik kan het zelf!

De juf hielp me eerst wel even, maar nu kan ik het alleen.

Oudercontact

Opvoeden van uw kind is in eerste instantie natuurlijk een zaak van ouders/verzorgers. Maar ook de school heeft er een rol in. Daarom vinden we het op De Duinpieper heel belangrijk om elkaar als school en ouders regelmatig te spreken en te zien. Dat sluit aan bij ons motto ‘Samen beter, beter samen’ en is goed voor de ontwikkeling van uw kind.

Lees verder »

Leerlingenvervoer

Veel van onze leerlingen zijn aangewezen op (aangepast) vervoer naar en van school. Wij vinden het belangrijk dat dit veilig gebeurt, dat er deskundige chauffeurs rijden en dat de reistijden zo kort mogelijk gehouden worden. Het regelen van vervoer is een taak voor de ouders/verzorgers. De Duinpieper kan hierbij helpen.

Lees verder »

Klachten

Een klacht zien wij als een mogelijkheid om onszelf te verbeteren. U kunt daarom rekenen op een serieuze en zorgvuldige behandeling van uw klacht. Liever voorkomen we klachten, door tijdig met elkaar in gesprek te gaan wanneer zaken niet lopen zoals we verwachten. We waarderen het als u een klacht altijd eerst bespreekt met de betrokkene.

Lees verder »

Lezen met plaatjes

Vroeger vond ik lezen moeilijk, maar nu begrijp ik alles snel. Bij de verhalen staan plaatjes en leuke opdrachten. Dan leer je het wel.

Praat met ons mee

Meepraten en meebeslissen? Het kan bij De Duinpieper. Via de MR hebben we een sterke vertegenwoordiging van verschillende belanghebbenden van onze school. Ook ouders/verzorgers horen daarbij. Over belangrijke zaken denken zij mee, geven advies en hebben een stem bij het komen tot een besluit. Denkt u mee met ons?

Lees verder »

Actieve ouders

Uitstapjes, evenementen en vieringen zijn belangrijk tijdens de schooltijd. Voor bijvoorbeeld een tripje naar het museum heeft De Duinpieper als begeleiding actieve ouders/verzorgers nodig. De extra activiteiten kosten ouders niets extra. Stichting Resonans heeft besloten om de vrijwillige ouderbijdrage af te schaffen.

Digitale nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom De Duinpieper? Lees dan de nieuwsbrief die wij aan ouders/verzorgers van onze school versturen. De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per schooljaar. In principe krijgen alle ouders en verzorgers de nieuwsbrief. Als u deze niet ontvangt of uw e-mailadres wijzigt, stuur ons dan even een bericht per e-mail.