Visual

Omgang met elkaar

Door het stellen van regels en een positieve benadering van de leerlingen werken we aan een veilige omgeving voor de leerlingen.

Aan de start van elk schooljaar nemen we uitgebreid onze vier schoolregels voor gewenst gedrag door. Dit zijn onze vijf schoolregels voor gewenst gedrag:

  • Wij zijn aardig.
  • Wij luisteren naar elkaar.
  • Wij helpen elkaar.
  • Wij lopen rustig in de school.
  • Wij gebruiken de spullen waarvoor ze bedoeld zijn.

We beschikken over een groot aantal protocollen gericht op de zorg voor leerlingen. Denk hierbij aan: gedragsprotocol, protocol tegen pesten, medicatie, epilepsie et cetera.

Wat spreken we samen af?

Samen beter, beter samen. Dat geldt zeker voor de relatie die wij met de ouders van onze leerlingen hebben. Vanuit onze visie dat iedereen waardevol is en recht heeft op een passende plek in de maatschappij, willen wij een veilig en stimulerend klimaat voor onze leerlingen creëren. Dat doen we graag samen met u!

Ouders van leerlingen bij Resonans:

  • beseffen dat hun eigen levensstijl en ideeën invloed hebben op hun mening, maar conformeren zich in de school aan de visie en opvattingen van Resonans, speciaal onderwijs.
  • zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie voor de leerlingen en handelen hiernaar.
  • behandelen iedereen met respect en spreken anderen aan op ongewenst gedrag, op basis van deze gedragscode.
  • bevorderen sociale veiligheid voor de leerlingen, medewerkers en andere ouders.

Wilt u inhoudelijk meepraten over ons beleid, neem contact op met de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad.