Visual

Waar staan wij voor

We staan voor maximale zelfstandigheid. Op onze school bereiden we onze leerlingen voor op een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving.

De Duinpieper is een school voor speciaal onderwijs. Kinderen van 4 tot en met 13 jaar met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand kunnen onze school bezoeken. So De Duinpieper, vso Het Duin en oza De Oeverpieper zijn drie locaties die behoren tot één school.

Normaal waar mogelijk, speciaal waar het moet

Wij bieden voor elke leerling passend onderwijs, normaal waar mogelijk, speciaal waar het moet. De Duinpieper so is sinds 2019 onderdeel van stichting Resonans, speciaal onderwijs. Zij bedient zes scholen met achttien afdelingen in de regio. Op één ding kunt u rekenen: we blijven uitstekend speciaal onderwijs bieden. Een school waar leerlingen zich veilig en thuis voelen, waar een kind zich kan blijven ontwikkelen, hoe klein deze ontwikkeling ook is. Met meer of minder zorg, net wat de leerling nodig heeft. Dat zit ook in de uitgangspunten van de onderwijsstichting verweven. We willen onze leerlingen vanuit het motto ‘Maximale zelfstandigheid’ zodanig toerusten dat zij alle kansen voor hun toekomst benutten. We zijn een school die midden in de samenleving staat. Dagelijks werken onze professionals aan een optimale ontwikkeling van uw kind. Ons werken is ambitieus, onze medewerkers leggen de lat voor de leerlingen steeds een stukje hoger.

Koersplan Resonans

Waar wij voor staan vindt de basis in het koersplan van de onderwijsstichting waartoe De Duinpieper behoort: het ‘Koersplan Resonans’. De missie, visie en kernwaarden in dit plan vormen de kaders voor ons dagelijks handelen in de onderwijspraktijk voor de jaren 2024-2028. Het koersplan vormt het strategisch kader voor het schoolplan en de groeps-/jaarplannen van alle Resonans-scholen afzonderlijk. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn gericht op het samen creëren van een betekenisvol en uitdagend leerklimaat voor onze leerlingen.

Lees meer over het Koersplan Resonans en bekijk de animatie.

Meer informatie

Meer weten over De Duinpieper? Neem contact met ons op via het algemene telefoonnummer, (071) 362 16 61.