Visual

Kwaliteit

Ons doel op het gebied van kwaliteit is: garant staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat doen we op verschillende manieren.

Elke vier jaar maken we een schoolplan waarin we onze beleidsvoornemens beschrijven. We maken een sterkte/zwakte-analyse op grond van een quickscan, inspectierapport, interne audit, tevredenheidsonderzoek en actuele ontwikkelingen in de maatschappij en ontwikkelingen binnen onderwijsstichting Resonans. Op grond van het schoolplan maken we elk schooljaar een jaarplan.

Kwaliteitszorg

Het doel van kwaliteitszorg binnen De Duinpieper is terug te brengen tot het voortdurend en georganiseerd de volgende twee vragen stellen:

  • Doen wij de goede dingen?
  • Doen wij de goede dingen goed?

Kwaliteitszorg wordt op De Duinpieper gezien als een continu proces, als een regulier onderdeel van het werk. Dit systeem heeft een opbouw van strategische beleidsplannen / schoolplan / jaarplannen met daarbij interne en externe audits. Ook diverse tevredenheidsmetingen maken deel uit van dit systeem. Om onze kwaliteit te bewaken, te borgen en te verbeteren maken wij gebruik van de PDCA-cyclus (plan, do, check, act). Wij gaan systematisch na of gewenste effecten en resultaten gehaald worden voor alle aspecten van ons onderwijs. Wij hanteren een schoolplancyclus, waarbij wij elke vier jaar een schoolplan opstellen, uitvoeren en evalueren. Jaarlijks hanteren wij een cyclus met jaarplan en jaarverslag.

Inspectie van het onderwijs

De Duinpieper valt onder de Inspectie van het Onderwijs. In haar toezichtskader staat het zogenaamde risicogestuurde toezicht centraal. De inspectie maakt eerst een analyse van de risico’s van de onder één bestuur vallende scholen. Daarna spreekt de inspectie voor elke school een arrangement af met het bestuur. De Inspectie van het Onderwijs bezocht in maart 2023 De Duinpieper. In februari 2022 heeft de inspectie de school als zeer zwak beoordeeld. We zijn dan ook heel trots dat we in één jaar weer een voldoende beoordeling hebben gekregen van de inspectie.

De inspectie is bereikbaar via internet, e-mail en telefoon: www.onderwijsinspectie.nl, info@owinsp.nl en (0800) 80 51 (gratis, voor vragen over onderwijs).

Onder ‘Documenten’ vindt u in het schoolplan meer over onze kwaliteitszorg en onze ambities op dit gebied.