Visual

Kwaliteit

Ons doel op het gebied van kwaliteit is: garant staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat doen we op verschillende manieren.

Resonans Routeplanner

Om cyclisch bezig te zijn met kwaliteit hebben we de Resonans Routeplanner ontwikkeld. Resonans is de onderwijsstichting waartoe De Duinpieper behoort. Deze routeplanner wijst de weg naar optimale onderwijskwaliteit. ‘Want het beste voor onze leerlingen bereiken’, dat is de nummer één wens van al onze schoolteams. We helpen leerlingen op weg naar een zo zelfstandig mogelijke, volwaardige plek in de maatschappij. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit onderwijs die we bij Resonans, en dus op De Duinpieper, bieden. Het is daarom belangrijk om te weten of we de goede dingen goed doen.

Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en Organisatie

Resonans heeft een beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en Organisatie, die onder andere helpt met de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Deze adviseur geeft de komende jaren mede vorm aan de ’tussenstops’ in de Resonans Routeplanner. Resonans heeft voor haar scholen een uitgebreid systeem van kwaliteitszorg waarin de Routeplanner een centrale rol speelt.

Schoolplan De Duinpieper

Het koersplan Resonans biedt de kaders voor het schoolplan, dat we elke vier maken. Daarin beschrijven we onze beleidsvoornemens. We maken een sterkte/zwakte-analyse op grond van een quickscan, inspectierapport, interne audit, tevredenheidsonderzoek en actuele ontwikkelingen in de maatschappij en ontwikkelingen binnen onderwijsstichting Resonans. Op grond van het schoolplan maken we elk schooljaar een jaarplan.

Kwaliteitszorg

Het doel van kwaliteitszorg binnen De Duinpieper is terug te brengen tot het voortdurend en georganiseerd de volgende twee vragen stellen:

  • Doen wij de goede dingen?
  • Doen wij de goede dingen goed?

Kwaliteitszorg wordt op De Duinpieper gezien als een continu proces, als een regulier onderdeel van het werk. Dit systeem heeft een opbouw van strategische beleidsplannen / schoolplan / jaarplannen met daarbij interne en externe audits. Ook diverse tevredenheidsmetingen maken deel uit van dit systeem. Om onze kwaliteit te bewaken, te borgen en te verbeteren maken wij gebruik van de PDCA-cyclus (plan, do, check, act). Wij gaan systematisch na of gewenste effecten en resultaten gehaald worden voor alle aspecten van ons onderwijs. Wij hanteren een schoolplancyclus, waarbij wij elke vier jaar een schoolplan opstellen, uitvoeren en evalueren. Jaarlijks hanteren wij een cyclus met jaarplan en jaarverslag.

Inspectie van het onderwijs

De Duinpieper valt onder de Inspectie van het Onderwijs. In haar toezichtskader staat het zogenaamde risicogestuurde toezicht centraal. De inspectie maakt eerst een analyse van de risico’s van de onder één bestuur vallende scholen. Daarna spreekt de inspectie voor elke school een arrangement af met het bestuur. De Inspectie van het Onderwijs bezocht in maart 2023 De Duinpieper. In februari 2022 heeft de inspectie de school als zeer zwak beoordeeld. We zijn dan ook heel trots dat we in één jaar weer een voldoende beoordeling hebben gekregen van de inspectie.

De inspectie is bereikbaar via internet, e-mail en telefoon: www.onderwijsinspectie.nl, info@owinsp.nl en (0800) 80 51 (gratis, voor vragen over onderwijs).

Onder ‘Documenten’ vindt u in het schoolplan meer over onze kwaliteitszorg en onze ambities op dit gebied.