Visual

Gebouw en terrein

De Duinpieper, vso Het Duin en De Oeverpieper liggen, samen met twee basisscholen, in een rustige woonwijk van Noordwijk.

Het gebouw van De Duinpieper dateert uit 1980. In 2006 is het gebouw opgeknapt en geschikt gemaakt voor het speciaal onderwijs. Het gebouw is opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2018-2033 van de gemeente Noordwijk. Voor 2024/2025 staat renovatie vooralsnog op de planning.

Veel groen rondom de school

Er is veel groen rondom de school. De gebouwen worden gescheiden door een openbaar plein en een waterpartij. In de directe omgeving is een dierenparkje en vijver, een klein winkelcentrum waar de leerlingen kunnen leren boodschappen doen en de markt. Het gebouw heeft negen klaslokalen, een speelzaal en een aula die we gebruiken voor diverse vieringen.

Beweging op De Duinpieper

Voor de gymlessen maken wij, naast de speelzaal, ook gebruik van de nieuwe sporthal aan de Duinwetering. We beschikken over een ruim, groen schoolplein, waarbij een duidelijke scheiding is gemaakt in onderbouw en bovenbouw. Voor kinderen die op de fiets naar school komen is er achter de school een gelegenheid de fiets te stallen. De Duinpieper wordt bezocht door zo’n 75 leerlingen, verdeeld over zes groepen. In de jaarverslagen van De Duinpieper maken we jaarlijks melding van de aantallen.