Visual

Geschiedenis in een notendop

De Duinpieper is zo’n 100 jaar geleden opgericht via ‘s Heeren Loo (vroeger Willem van de Bergstichting). Onze school maakt deel uit van stichting Resonans speciaal onderwijs.

De naam van onze school is De Duinpieper. Een duinpieper is een klein kwikstaartachtig vogeltje. Hij komt voor in heidevelden, duinen en droge hooglanden. In Nederland is de duinpieper een zeldzame broedvogel, die zijn nest op de grond maakt.

De Duinpieper is uniek in de regio

De Duinpieper is de enige school voor zmlk in de Duin- en Bollenstreek. De school is van oorsprong een onderdeel van ‘s Heeren Loo Zorggroep en werkt samen met vso Het Duin en De Oeverpieper (onderwijs/zorgarrangement). Deze drie scholen zijn sinds 2015 onderdeel van stichting Speciaal Onderwijs Leiden en omstreken (SSOL e.o.) en sinds 2019 onderdeel van Resonans. De scholen hebben een regionale functie. Dat betekent dat de leerlingen uit diverse gemeentes uit de regio afkomstig zijn (in de driehoek Hillegom-Rijnsburg-Katwijk).

Resonans

De Duinpieper maakt deel uit van stichting Resonans. Met scholen van Delft, Den Haag en Zoetermeer tot aan Noordwijk en Leiden biedt Resonans speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Vanuit meerwaarde en kansen gaan zij er samen voor om hét expertisecentrum voor speciaal onderwijs in de regio te worden. Met ons onderwijsaanbod en onze ondersteuning in een doorgaande leerlijn sluiten we aan bij de mogelijkheden van iedere leerling. De Duinpieper vormt eigenlijk één school met De Oeverpieper en Het Duin in Noordwijk, daarnaast maken de Maurice Maeterlinckschool in Delft, De Witte Vogel in Den Haag, Korte Vlietschool, De Thermiek, Vso Leystede en Praktijkcollege Het Metrum in Leiden en De Keerkring in Zoetermeer, deel uit van Resonans.