Visual

Geschiedenis in een notendop

De Duinpieper is zo’n 100 jaar geleden opgericht via ‘s Heeren Loo (vroeger Willem van de Bergstichting). Onze school maakt deel uit van stichting Resonans speciaal onderwijs.

De naam van onze school is De Duinpieper. Een duinpieper is een klein kwikstaartachtig vogeltje. Hij komt voor in heidevelden, duinen en droge hooglanden. In Nederland is de duinpieper een zeldzame broedvogel, die zijn nest op de grond maakt.

De Duinpieper is de enige school voor zmlk in de Duin- en Bollenstreek en heeft hierdoor een regionale functie. De school is van oorsprong een onderdeel van ‘s Heeren Loo Zorggroep en werkt nauw samen met vso Het Duin en De Oeverpieper (onderwijs/zorgarrangement). Deze drie scholen zijn sinds 2015 onderdeel van stichting Speciaal Onderwijs Leiden en omstreken (SSOL e.o.) en hebben een regionale functie. Dat betekent dat de leerlingen uit diverse gemeentes uit de regio afkomstig zijn (in de driehoek Hillegom-Rijnsburg-Katwijk). De Duinpieper maakt deel uit van stichting Resonans.

Resonans

Met zes scholen biedt Resonans speciaal onderwijs van Delft, Den Haag en Zoetermeer tot aan Noordwijk en Leiden. Vanuit meerwaarde en kansen gaan zij er samen voor om hét expertisecentrum voor speciaal onderwijs in de regio te worden. Resonans richt zich op speciaal onderwijs, ambulante begeleiding en behandeling met zorg. De Duinpieper vormt eigenlijk één school met De Oeverpieper en Het Duin in Noordwijk, daarnaast maken de Maurice Maeterlinckschool in Delft, De Witte Vogel in Den Haag, Korte Vlietschool, De Thermiek, Vso Leystede en Praktijkcollege Het Metrum in Leiden en De Keerkring in Zoetermeer, deel uit van Resonans.