Visual

Kernwaarden

De unieke positie van De Duinpieper vatten we samen in de volgende kernwaarden:

  1. Maximale zelfstandigheid
  2. Persoonlijk meesterschap
  3. Samen beter

Maximale zelfstandigheid

Leerlingen op De Duinpieper leren zo zelfredzaam en zelfstandig mogelijk te leven. Zij krijgen ruimte om zelf te ontdekken wat het beste bij hen past en om invloed uit te oefenen op hun leerproces. Dit doen zij stapsgewijs en zoveel mogelijk in eigen regie. Dit vraagt van leerlingen te ontdekken, waar mogelijk zelf keuzes te maken, te leren en zoveel mogelijk zelf te doen.

Persoonlijk meesterschap

Medewerkers op De Duinpieper zijn professionals. Zij zijn voorlopers in hun vakgebied en vormen een team met veel expertise. Zij zijn speciaal, met eigen waarden en talenten. Onze professionals hebben en nemen professionele ruimte en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Dit doen zij door eigen regie te voeren, die ruimte ook te nemen en continu te leren.

Samen beter

Op De Duinpieper geloven we in de kracht van het collectief. We staan voor een integrale aanpak van onderwijs en ondersteuning voor onze leerlingen. Daarom werken we intensief samen met leerlingen, ouders, professionals en partners die ons onderwijs ondersteunen of aanvullen. Samen verleggen we grenzen en bieden we onze leerlingen een passend, stimulerend en innovatief aanbod. Het vraagt van ons om samen te werken, de verbinding op te zoeken en in te zetten op talenten en expertise. We doen het samen!

Identiteit

We zijn van oorsprong een protestants-christelijke school. Wij respecteren ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Daarmee bedoelen we dat als u vanuit uw geloofsovertuiging een aanleiding ziet voor een uitzondering op ons onderwijsaanbod voor uw kind, we daar afspraken over kunnen maken.