Visual

Kernwaarden

De unieke positie van De Duinpieper vatten we samen in de volgende kernwaarden:

  1. Maximale zelfstandigheid (leerlinggericht)
  2. Samen beter (organisatiegericht)
  3. Persoonlijk meesterschap (medewerkergericht)

Identiteit

We zijn van oorsprong een protestants-christelijke school. Wij respecteren ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Daarmee bedoelen we dat als u vanuit uw geloofsovertuiging een aanleiding ziet voor een uitzondering op ons onderwijsaanbod voor uw kind, we daar afspraken over kunnen maken.