Visual

Visie/missie

Binnen onze visie en missie streven we naar een maximale ontwikkeling voor elk kind. Daarnaast proberen we elke leerling zo zelfredzaam mogelijk te maken.

Onze visie: elk kind heeft recht op onderwijs

Maximale zelfstandigheid door het bevorderen van de
zelfredzaamheid. Dit doen wij door samen te leven en te
leren. Om te komen tot een maximale (cognitieve) ontwikkeling hebben al onze leerlingen een grote ondersteuningsbehoefte. Onze leerlingen zijn gebaat bij kleine groepen. De leerkracht wordt zoveel mogelijk ondersteund door de onderwijsassistent.

Onze missie: De Duinpieper, gewoon speciaal

De Duinpieper is een school voor leerlingen van 4 tot 14 jaar met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsachterstand en/of een gedragsproblematiek. De Duinpieper is gericht op het leren om zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk deel uit te maken van de samenleving. De accenten liggen op de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling goed taal- en rekenonderwijs en de totale communicatie van de leerlingen. Ons onderwijs is voor elke leerling passend, normaal waar mogelijk, speciaal waar het moet.