Visual

Praktische informatie

Via het menu aan de rechterkant van deze pagina vindt u informatie over praktische zaken, zoals het rooster en de lestijden. Hieronder leest u hoe u uw kind ziek meldt.

Direct ziek melden (tussen 08.15 uur en 08.45 uur)

T (071) 362 16 61 

Uw kind ziek melden

Als uw kind om een geldige reden moet verzuimen, dient u dit telefonisch aan ons te melden. U kunt het beste bellen tussen 08.15 en 08.45 uur. Na dit tijdstip nemen wij contact op om te horen of uw kind nog naar school komt.

Langdurig ziek

Als uw kind langere tijd niet naar school kan komen, bekijken we samen hoe we het onderwijs kunnen voortzetten, rekening houdend met de ziekte. Hierbij kunnen we gebruikmaken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen die zijn opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de ambulante educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de ambulante educatieve dienst (AED). Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat uw kind in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en het personeel. Uw kind moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Voor meer informatie: www.ziezon.nl

Aangepast vervoer

U kunt zelf bij de afdeling onderwijs van uw gemeente ‘aangepast vervoer’ voor uw zoon of dochter aanvragen. Wij zorgen voor een vervoersverklaring die bewijst dat dit vervoer noodzakelijk is. U dient ook zelf zorg te dragen voor een autostoeltje als uw kind dat nodig heeft. De gemeentebesturen bepalen zelf aan wie zij het vervoer opdragen.

Het regelen van het vervoer is nadrukkelijk geen zaak van de school, maar van de ouders/verzorgers. Het spreekt echter voor zich dat wij altijd bereid zijn samen met u naar oplossingen te zoeken.

Wanneer een wijziging in het vervoer van uw kind moet plaatsvinden, geeft u dat dan tijdig door aan de vervoerder. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij een verhuizing of door weekendopvang. Indien de vervoerder pas op het laatste moment op de hoogte is van gewenste of noodzakelijke veranderingen, dan is het niet altijd mogelijk deze wensen te honoreren. Bij tijdig overleg is meestal wel een oplossing te vinden.