Visual

Schoolreis

Het schoolreisje vindt dit schooljaar plaats op 20 juni 2024 (reservedatum 27 juni). Hieraan zijn geen extra kosten verbonden voor ouders.