Visual

Schoolreis

Het schoolreisje vindt dit schooljaar plaats op 8 juni 2023 (reservedatum 15 juni). Met de afschaffing van de vrijwillige ouderbijdrage zijn hieraan geen extra kosten verbonden voor ouders.