Visual

Onze leerlingenzorg

Op De Duinpieper willen we uit iedere leerling het beste naar boven halen. Dat doen we met goed onderwijs, maar ook met begeleiding en zorg daar omheen.

Wij besteden veel aandacht aan de individuele leerling. Dat begint al bij het advies dat onze Commissie van Begeleiding geeft bij toelating tot De Duinpieper. Daarnaast staat er een gespecialiseerd team klaar om onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Die ontwikkeling houden we bij in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en volgen we structureel op verschillende manieren. Bovendien hebben we een uitgebreid netwerk van partners die ons helpen bij zorg en begeleiding.