Visual

Commissie van Begeleiding

Onze Commissie van Begeleiding is een breed samengestelde commissie die verantwoordelijk is voor een aantal onderwijskundige, pedagogische en psychologische taken.

De Duinpieper heeft een Commissie van Begeleiding (CvB). In de Commissie van Begeleiding so zitten de volgende deskundigen:

  • Afdelingsdirecteur Leonoor Sleijser (voorzitter)
  • Orthopedagoog Mandy van der Krogt
  • Intern begeleiders Denise Mens en Chantal Vonk
  • Jeugdarts Petra de Jong

De CvB heeft onderwijskundige, pedagogische en psychologische taken:

  • Adviseren over de toelating van leerlingen tot onze school.
  • Opstellen van het ontwikkelingsperspectief.
  • Evalueren van de uitvoering van het ontwikkelingsperspectief.
  • Indien noodzakelijk (extern) deskundige hulp inroepen als een leerling extra ondersteuning nodig heeft.
  • Adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar een andere vorm van onderwijs/ vervolgplek.

De CvB bewaakt het cyclische onderwijsleerproces van elke leerling en, in samenwerking met de coördinator onderwijs, het meten van de onderwijsresultaten via het Ontwikkelingsperspectiefplan. Daarnaast signaleert de commissie mogelijke trends (bijvoorbeeld in de leerontwikkeling) en doet op basis daarvan aanbevelingen.