Visual

Totale Communicatie

Niet elke leerling leert op dezelfde manier. Om tot een optimale communicatie te komen is Totale Communicatie (TC) een goede benadering.

Het begrip TC is ontstaan in de dovenwereld en passen we inmiddels breder toe. TC is een basishouding in de omgang met mensen met een verstandelijke beperking. Bij TC zijn alle uitingsvormen van communicatie gelijkwaardig. Zo kun je bij TC bewust gebruikmaken van spreken in combinatie met mimiek en een gebaar. Dan ondersteun je het abstracte woord met een concreet gebaar of pictogram. Het gaat om begrijpen en begrepen worden. Het belangrijkste is dat communicatie plaatsvindt, minder belangrijk is hoe dat gebeurt.

Op De Duinpieper maken we de abstracte taal voor de leerlingen letterlijk zichtbaar door toepassing van onder andere Vijfhoekpictogrammen, geschreven woorden, foto’s, (lijn)tekeningen en gebaren. We gebruiken gebaren om verbale begrippen uit het dagelijks leven te ondersteunen. Daarbij houden we de volgorde van de gesproken taal aan. We spreken dan van Nederlands ondersteund met gebaren (NmG). We gebruiken de gebarenwoordenschat van de Nederlandse Gebarentaal (NGT).