Visual

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen heeft veel invloed op het totale functioneren en het uitstroomperspectief.

Daarom besteden we hier op De Duinpieper structureel en gericht aandacht aan. Twee keer per jaar vullen we de vragenlijst ZIEN! in. ZIEN! is een webbased systeem waarmee we het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen systematisch en objectief volgen. Aan het begin van het schooljaar wordt er gericht geobserveerd. In oktober vullen we ZIEN! in ter voorbereiding van de groepsbespreking.

Tijdens de groepsbespreking gebruiken we het ZIEN! groepsprofiel voor groepsdoelen en handelingsadviezen. Deze doelen stellen we met behulp van de leerlijn ‘Zelfbeeld en Sociaal gedrag’ op.’ Aan deze doelen werken we via lessen (methode Stip), spellen en (kring) gesprekken. Aan het einde van het schooljaar, ter voorbereiding van de leerlingbespreking, vullen we ZIEN! opnieuw in. Tijdens de leerlingbespreking verwerken we de uitkomst van ZIEN! in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Weerbaarheidstraining

We doen mee aan de weerbaarheidstraining voor de oudste leerlingen van onze school. De weerbaarheidstraining heeft als doel leerlingen in hun pubertijd te ondersteunen. Dit door hen weerbaarder te maken en door hun sociale competenties, zelfbeeld en zelfvertrouwen te vergroten. Een trainer van de GGD geeft samen met de leerkracht de lessen op school. De gemeente Noordwijk subsidieert deze weerbaarheidstraining.

Kwink

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen gebruiken we de methode Kwink.

De methode Kwink:

 • voorkomt (veel en vaker) verstorend gedrag en pesten;
 • kent een groepsbrede, preventieve aanpak;
 • zorgt voor een sociaal veilige groep;
 • verhoogt de leeropbrengsten;
 • werkt met vijf bewezen gedragscompetenties, zoals de
  afbeelding hieronder laat zien: besef hebben van jezelf,
  besef hebben van de ander, relaties kunnen hanteren,
  zelfmanagement en keuzes kunnen maken.
 • biedt iedere les unieke filmpjes;
 • voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid;
 • is een leuke en leerzame methode!

Omgang met elkaar

Aan de start van elk schooljaar nemen we uitgebreid onze vijf schoolregels voor gewenst gedrag door:

 1. Wij zijn aardig.
 2. Wij luisteren naar elkaar.
 3. Wij helpen elkaar.
 4. Wij lopen rustig in de school.
 5. Wij gebruiken de spullen waarvoor ze bedoeld zijn.