Visual

Projecten

Tijdens het schooljaar besteden we tijd en aandacht aan verschillende projecten, die tot doel hebben de leerlingen goed voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven én ook gewoon leuk zijn!

Zo doen we elk jaar mee met de Kinderboekenweek, de Koningsspelen, de NLdoet-dag en het Nationaal Schoolontbijt.

Lentekriebels

Met de Week van de Lentekriebels willen de GGD en Rutgers WPF, landelijke coördinator van de projectweek, op school aandacht schenken aan de thema’s rond ‘relaties en seksualiteit’. Dit project vinden wij zo belangrijk dat we een maand aan dit thema werken. Het project start midden februari.

Schoolreis

Op de jaarkalender kunt u vinden wanneer uw kind op schoolreisje gaat. Wij vragen daarvoor een financiële bijdrage. Dit schooljaar zal dat maximaal 25 euro voor de midden- en bovenbouwleerlingen zijn en maximaal 10 euro voor onderbouwleerlingen. Als u problemen heeft met dit bedrag, kunt u contact opnemen met een medewerker van JGT of met de afdelingsdirecteur.