Visual

Onze groepen

Op De Duinpieper werken we met een groepsindeling die is gebaseerd op de individuele ontwikkelmogelijkheden van de leerling.

Elke groep heeft een kleur. Deze kleur is willekeurig gekozen en heeft dus geen betekenis in de zin van een hogere of lagere groep. We hebben idealiter groepen van acht of tien, tot maximaal veertien leerlingen. Dit zijn combinatiegroepen. Elke groep heeft een leerkracht. In de onderbouw en in groep Groen en Raampieper/Mint heeft de leerkracht ondersteuning van een onderwijsassistent. Bij de indeling van de groepen houden we rekening met verschillende zaken. We kijken onder andere naar:

  • Gedrag; zowel individueel als groepsgedrag;
  • Ondersteuningsbehoefte: leerlingen met zware ondersteuningsbehoefte in een (eigen) zorggroep;
  • Aantal niveaus per groep: maximaal drie per groep;
  • Leeftijd; zoveel mogelijk dezelfde leeftijd bij elkaar;
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Zelfredzaamheid, waaronder zindelijkheid.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Voor alle leerlingen stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In dit OPP komt de uitstroombestemming, de leerroute en het werkplan met de individuele leerdoelen te  staan. Dit plan evalueren we jaarlijks met de ouders/verzorgers en we stellen dit waar nodig bij.