Visual

Leerroutes

Op De Duinpieper werken we met vijf leerroutes. Bij elke leerroute hoort een onderwijsarrangement.

Leerroute 1 leidt richting belevingsgerichte dagbesteding. Binnen deze leerroute werken we met de Plancius-leerlijnen. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze niveau 6 van de Plancius-leerlijnen hebben behaald. Deze leerroute wordt binnen De Duinpieper niet veel gebruikt.

Leerroute 2 leidt richting activiteitengerichte dagbesteding. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze minimaal niveau 3/4 van de zml-leerlijnen hebben bereikt.
Uitstroom naar vso dagbesteding taakgericht en activerend.

Leerroute 3 leidt richting arbeidsmatige dagbesteding/beschut werk. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze ongeveer niveau 7/8 van de zml-leerlijnen hebben behaald. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het niveau aan het begin van groep 3 van het regulier basisonderwijs.
Uitstroom naar vso dagbesteding taakgericht en activerend of beschut werk. Binnen deze leerroute is een groep leerlingen die uitstroomt naar een regulier bedrijf, omdat ze praktisch of sociaal sterk zijn.

 Leerroute 4 leidt richting arbeid. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze ongeveer niveau 9 van de zml-leerlijnen hebben behaald. Dit is ongeveer vergelijkbaar met het niveau halverwege de basisschool (groep 4).
Uitstroom naar vso (beschutte) arbeid of vervolgonderwijs.

Leerroute 5 leidt naar arbeid of vervolgonderwijs, vrije bedrijf of praktijkschool. Het eindniveau is niveau 12. Dit is vergelijkbaar met het niveau van eind groep 4 basisschool. Deze leerroute wordt op De Duinpieper niet veel gebruikt.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Voor alle leerlingen stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In dit OPP komt de uitstroombestemming, de leerroute en het werkplan met de individuele leerdoelen te  staan. Dit plan evalueren we jaarlijks met de ouders/verzorgers en we stellen dit waar nodig bij.