Visual

Leerroutes

Binnen De Duinpieper zijn drie leerroutes vastgesteld: leerroute 2, 3 en 4. Een leerroute zegt iets over de didactische en cognitieve mogelijkheden, over de sociale vaardigheid en de zelfredzaamheid/ zelfstandigheid van een leerling. De leerroute laat zien op welk niveau een leerling uitstroomt.

Leerroute 2

Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ tussen 20-34 en/of een (zeer) intensieve ondersteuningsbehoefte. De ontwikkeling van deze leerlingen komt uit op een ontwikkelingsniveau van midden groep 3. De leerlingen zitten met lezen onder AVI-S3 niveau (kleuterniveau) en zijn bezig met begrippen zoals erbij en eraf. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze minimaal niveau 3/4 van de zml-leerlijnen hebben bereikt. De uitstroombestemming voor deze leerlingen is:
vso dagbesteding taakgericht en activerend.

Leerroute 3

Deze leerlingen hebben een IQ tussen de 35 en 49 en/of een voortdurende ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen komen uit op een ontwikkelingsniveau tot eind groep 3. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze ongeveer niveau 6/7 van de zml-leerlijnen hebben behaald. De uitstroombestemming voor deze leerlingen is:
vso dagbesteding taakgericht/ activerend of beschut werk.

Leerroute 4

Deze leerlingen hebben over het algemeen een IQ van 50-69 en/of een regelmatige ondersteuningsbehoefte. Deze leerlingen komen uit op een ontwikkelingsniveau eind groep 3-midden groep 5. Als ze het so verlaten, is het streven dat ze ongeveer niveau 9 van de zml-leerlijnen hebben behaald. De uitstroombestemming is:
vso (beschutte) arbeid of het vervolgonderwijs.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Voor alle leerlingen stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. In dit OPP komt de uitstroombestemming, de leerroute en het werkplan met de individuele leerdoelen te  staan. Dit plan evalueren we jaarlijks met de ouders/verzorgers en we stellen dit waar nodig bij.