Visual

Burgerschap

Burgerschapsvorming begint met identiteitsvorming. Je moet eerst leren en ontdekken wie je zelf bent om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Les in actief burgerschap geven we als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, zoals bij verkiezingen, Koningsdag, Prinsjesdag en dergelijke. De Duinpieper is van oorsprong een protestants-christelijke school. Dit blijkt uit activiteiten en waarden die verband houden met de christelijke geloofstraditie, zoals:

 • De lessen godsdienst. In de midden-bovenbouw gebruiken we de methode Trefwoord;
 • De manier waarop wij op school een dag beginnen en eindigen;
 • De viering van de christelijke feestdagen;
 • We hechten veel waarde aan samenwerken, elkaar helpen en samen delen.

Participatie

Goed meedoen als burger in een democratische maatschappij geldt ook voor kinderen. Om ze daarmee te leren omgaan, is de school een ideale oefenplaats voor democratisch actief burgerschap. We geven kinderen daarom de ruimte om te werken aan vaardigheden als communiceren, samenwerken en deelnemen aan besluitvormingsprocessen. We laten ze kennismaken met
de achtergronden van onze democratische rechtstaat en bereiden ze voor op hun rol in de maatschappij.

Dit komt tot uiting in onderstaande activiteiten:

 • De lessen vanuit Kwink voor sociaal-emotioneel leren waar de onderwerpen centraal staan als; kwaliteiten, pesten, verantwoordelijkheid, samen spelen, zelfstandigheid, familie, verschillen, fouten maken, elkaar de ruimte geven, complimenten geven, troosten, kiezen.
 • De lessen vanuit Kwink voor burgerschap waar onderwerpen centraal staan als; mediawijsheid, racisme,
  mensenrechten, rechtspraak, de politie, de rechter, schone leefomgeving, bij ons thuis.
 • Aan het begin van het schooljaar maken we samen met de leerlingen groepsafspraken. Hoe gaan we met elkaar om? Wat vinden wij belangrijk in de groep? En hoe houden we ons aan deze afspraken?
 • We werken aan De Gouden Weken. Dat zijn de eerste vier tot zes weken van het schooljaar. Deze periode is heel geschikt om te werken aan een goede
  groepsvorming.