Visual

Burgerschap

Burgerschapsvorming begint met identiteitsvorming. Je moet eerst leren en ontdekken wie je zelf bent om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Les in actief burgerschap geven we als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, zoals bij verkiezingen, Koningsdag, Prinsjesdag en dergelijke. De Duinpieper is van oorsprong een protestants-christelijke school. Dit blijkt uit activiteiten en waarden die verband houden met de christelijke geloofstraditie, zoals:

  • De lessen godsdienst. In de midden-bovenbouw gebruiken we de methode Trefwoord;
  • De manier waarop wij op school een dag beginnen en eindigen;
  • De viering van de christelijke feestdagen;
  • We hechten veel waarde aan samenwerken, elkaar helpen en samen delen.

Participatie

We spreken leerlingen aan op hun verantwoordelijkheid voor de samenleving door hen medeverantwoordelijk te maken voor het schoolgebouw en het schoolplein. Ze helpen mee het Groene schoolplein en de moestuin te onderhouden en we scheiden ons afval.

  • De school staat middenin de samenleving. Zo laten we leerlingen kennismaken met het aanbod uit de buurt door met hen boodschappen te gaan doen in de winkels in de buurt.
  • We maken in ons lesaanbod selectief gebruik van het lesaanbod van maatschappelijke organisaties en bedrijven.
  • Elk schooljaar hebben we het project: Kunstmaatje. Dit project bestaat uit een creatieve ontmoeting tussen onze leerlingen en een amateurkunstenaar.
  • Elk jaar doen we mee met de Kinderboekenweek, de Koningsspelen, de NLdoet-dag en het Nationaal Schoolontbijt.

Democratie

Het leven in een democratische maatschappij, de school als oefenplaats voor democratisch actief burgerschap, komt tot uiting in de volgende activiteiten:

  • We houden kringgesprekken;
  • Aan het begin van het schooljaar maken we samen afspraken en regels.