Visual

Organogram

Resonans, waartoe De Duinpieper behoort, ziet eruit als een netwerkorganisatie met een sectorale aansturing en drie managementlagen.

Organisatiemodel

Organogram