Visual

GMR Resonans

In de GMR zitten leden namens de zes schoolteams en leden namens de ouders. De GMR werkt in een open cultuur met sectordirectie en college van bestuur.

Door samenspel tussen de personeels- en oudergeleding kunnen we verschillende inzichten en achtergronden gebruiken om van elkaar te leren en verbeteringen aan te brengen. We informeren ouders en medewerkers regelmatig en bieden hen de mogelijkheid tot het inzien van GMR-stukken, onder meer via de website van Resonans (www.resonansonderwijs.nl).

Thema’s van alle scholen

De GMR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op scholen. De GMR behandelt thema’s die alle scholen binnen Resonans aangaan. Dat zijn zowel onze zml, pro en vmbo-scholen: Korte Vlietschool, vso Leystede en Het Metrum, De Duinpieper/Het Duin/De Oeverpieper en De Keerkring, als onze scholen voor lb/(e)mb/lz: de Maurice Maeterlinckschool, De Thermiek en De Witte Vogel.

De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR van alle scholen binnen Resonans.

Kijk voor een overzicht van de leden op de website van Resonans.