Visual

Bestuur en management Resonans

De Duinpieper maakt deel uit van stichting Resonans, speciaal onderwijs. Zij heeft scholen in Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en Noordwijk.

Andere scholen binnen deze stichting zijn: De Witte Vogel uit Den Haag, de Maurice Maeterlinckschool uit Delft, De Keerkring uit Zoetermeer, Korte Vlietschool, De Thermiek, Vso Leystede en Praktijkcollege Het Metrum uit Leiden en Het Duin en De Oeverpieper uit Noordwijk. De scholen werken samen met ’s Heeren Loo, Basalt en Middin.

College van bestuur:

  • Iepe Roosjen (huisvesting & facilitair, financiën & inkoop/contracten, public relations, veiligheid)
  • Bob Olders (onderwijskwaliteit, organisatie, human resources, ICT)

E-mail: info@resonansonderwijs.nl

Raad van toezicht Resonans

De raad van toezicht (RvT) Resonans houdt, de naam zegt het al, toezicht op de stichting. In algemene zin toetst de RvT of het college van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het doel van de stichting, haar maatschappelijke functie en de belangen van betrokkenen.

Kijk voor een overzicht van de leden op de website van Resonans.

Sectordirecteuren

Meer informatie op www.resonansonderwijs.nl.