Visual

Verbouwing en renovatie Noordwijkse scholen

Na een lange voorbereiding is het nu zeker, de verbouwing en renovatie voor De Duinpieper, Vso Het Duin en De Oeverpieper gaat door! De gemeenteraad van Noordwijk heeft ingestemd met de verbouwplannen en de kosten. Nu komt de periode dat de planning concreet wordt.

Verhuizen in vakantie

Tijdens de verbouwing van De Duinpieper kunnen we het gebouw niet gebruiken. Daarvoor geven de renovatiewerkzaamheden te veel overlast. Voor de renovatie verhuizen we naar het schoolgebouw aan de Julianalaan 11 in Noordwijk. Om zo min mogelijk last te hebben van de verhuizing, doen we dat in een vakantie. In eerste instantie dachten we aan de herfstvakantie, maar mogelijk kan het al in de zomervakantie. Ouders en leerlingen brengen we snel op de hoogte als de planning definitief is.

Duurzaam renoveren

Onze schoolgebouwen dateren uit 1980. De constructie en de staat van de gebouwen zijn goed genoeg om te renoveren, er hoeft geen nieuw gebouw te komen. Met de renovatie komen er ook duurzame verbeteringen aan het gebouw. De isolatie wordt beter (energielabel A+), er komt mechanische ventilatie en het gebouw wordt gasloos door de installatie van een luchtwarmtepomp. Zo kunnen we na de renovatie onderwijs geven in een gebouw dat klaar is voor de toekomst.

BSO+ en extra praktijkruimten

Er komt ook uitbreiding aan de schoolgebouwen, die wordt betaald door de gemeente Noordwijk. We zijn blij dat er een ruimte komt voor BSO+, die ook door het so gebruikt kan worden. BSO+ is er speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd die extra structuur en begeleiding nodig hebben. Het gebouw van Het Duin krijgt een aanbouw om de inhuizing van De Oeverpieper mogelijk te maken.