Visual

Verbeterplan

Tijdens de informatieavond op 16 mei lichte het bestuur kort het inspectierapport toe. Daarna is het verbeterplan gepresenteerd. Ondertussen zijn al veel verbeteringen uit het verbeterplan in de praktijk gebracht. Zo schafte de school diverse nieuwe methoden aan voor komend schooljaar. De nieuwe methoden zijn: KIM (aanvankelijk lezen), Estafette (voortgezet lezen) en Pennenstreken (schrijfmethode). Ook de nieuwe rekenmethode ‘Rekenroute’ voor leerroute 4 ligt klaar.

Leerlijnen herschrijven

Tegelijkertijd herschrijven we de leerlijnen. De leerlijnen moeten namelijk goed aansluiten op de nieuwe methoden. Zo maken we na de zomervakantie direct een goede start met de nieuwe methoden.

Aanpassingen instructiemodel

Eind mei was er een studiebijeenkomst waarin het instructiemodel (EDI), nog meer Duinpieperproef gemaakt is. Zo sluit het model beter aan bij onze doelgroep. In de klassen ligt nu meer focus op de doelen van de kinderen. Ook de kijkwijzer voor klassenbezoeken is aangepast. Zo hebben we met elkaar duidelijk waar een goede les aan moet voldoen. Volgend jaar zetten we de lesbezoeken structureel in. Tot de zomervakantie plannen we ook al bezoeken in. Zo houden we elkaar scherp!