Visual

Uitvoering verbeterplan

Op De Duinpieper zijn we hard bezig met een verbetertraject. Dit naar aanleiding van het onderzoek dat de inspectie uitvoerde op school. De nieuwsbrief houdt u maandelijks op de hoogte van de ontwikkelingen. We kijken nu terug op de afgelopen maanden.

Snelle start

Tijdens de startweek zijn we begonnen met het uitvoeren van het verbeterplan. Maar ook tijdens de zomervakantie zijn er stappen gezet. Zo zijn er verschillende werkzaamheden uitgevoerd om snel aan de slag te kunnen met de nieuwe leerlijnen. De leerlijnen rekenen en taal zijn aangepast aan de nieuwe methoden die we dit jaar gebruiken. Vanuit deze leerlijnen maken we nieuwe groepsplannen. In deze plannen, die de ouders in oktober krijgen, zijn de nieuwe leerlijnen te zien.

Studiedagen

Tijdens de eerste studiedag keken we met het hele team naar het vormgeven van de verbeterslag. Andere punten op de agenda waren: opfrissen waar we voor staan, concretiseren ‘goed onderwijs’ en afspraken maken over een professionele werk- en verbetercultuur. Een zeer positieve dag met na afloop een teamuitje. Onze tweede studiedag stond in het teken van het maken van groepsplannen. Belangrijk hierbij is de relatie tussen de plannen en de ontwikkelingsperspectieven. Daarnaast was er aandacht voor het vertalen van de plannen naar het handelen in de klas.

Zelforganisatie

Ook zijn we begonnen met de weg naar meer zelforganisatie. We stelden hiervoor twee basisteams samen. Hierin spreken we veel over de onderwijsinhoud en over het handelen in de klas. Door ook van elkaar te horen, kunnen we steeds beter handen en voeten geven aan een goede Duinpieperles. Feedback geven en ontvangen horen hier ook bij.

Scholing

In september kregen we scholing over rekendidactiek. Omdat we het belangrijk vinden dat de hele school dezelfde (reken)taal spreekt, was de scholing voor het hele team. Voor sommigen was het herhaling, voor anderen een ‘eyeopener’. Daarnaast kreeg de Commissie van Begeleiding (CvB) scholing over het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Zij onderzoekt of het OPP beter leesbaar voor ouders kan worden. Het huidige OPP voldoet aan de wettelijke eisen, maar we kijken toch naar verbeterpunten.

Goede richting

Ongetwijfeld zullen er nog veel obstakels en vragen zijn. Zo zijn de methoden die wij gebruiken vooral voor het reguliere onderwijs. Er zijn daarom aanpassingen nodig, zodat de stof behapbaar is voor onze leerlingen. Desondanks zijn we het schooljaar goed gestart en hebben we veel stappen gemaakt. Tot nu toe liggen we helemaal op schema van het verbeterplan. Daar zijn we erg trots op! Zeker omdat ons plan volgens de inspectie erg ambitieus is.

Vragen

Heeft u een vraag met betrekking tot het verbeterplan? Dan kunt u altijd een afspraak maken met Leonoor Sleijser, tel: (071) 362 16 61.