Visual

Waar staan wij voor?

Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid. Op onze school bereiden we onze leerlingen voor op een zo volwaardig mogelijke deelname aan de samenleving.

De Duinpieper is een school voor speciaal onderwijs. Kinderen van 4 tot 14 jaar met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand kunnen onze school bezoeken. De Duinpieper is gericht op het leren om zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk deel uit te maken van de samenleving. Met meer of minder zorg, net wat de leerling nodig heeft.

So De Duinpieper, vso Het Duin en onderwijs-zorgarrangement De Oeverpieper zijn drie locaties die behoren tot één school.

Normaal waar mogelijk, speciaal waar het moet

Wij bieden voor elke leerling passend onderwijs, normaal waar mogelijk, speciaal waar het moet. De Duinpieper so is sinds 2019 onderdeel van stichting Resonans, speciaal onderwijs. Zij bedient zes scholen met achttien afdelingen in de regio. Op één ding kunt u rekenen: we blijven uitstekend speciaal onderwijs bieden. Een school waar leerlingen zich veilig en thuis voelen, waar een kind zich kan blijven ontwikkelen, hoe klein deze ontwikkeling ook is. Met meer of minder zorg, net wat de leerling nodig heeft. Dat zit ook in de uitgangspunten van de onderwijsstichting verweven. We willen onze leerlingen vanuit het motto ‘Maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid’ zodanig toerusten dat zij alle kansen voor hun toekomst benutten. We zijn een school die midden in de samenleving staat. Dagelijks werken onze professionals aan een optimale ontwikkeling van uw kind.

Meer informatie

Meer weten over De Duinpieper? Neem contact met ons op via het algemene telefoonnummer, (071) 362 16 61.