Visual

Praten met de handen voor betere communicatie

De Duinpieper gaat praten met de handen voor betere communicatie. Door gebaren te gebruiken, wordt de taalontwikkeling – ook bij horende kinderen – gestimuleerd, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Omdat elk kind baat heeft bij het inzetten van gebaren als ondersteuning van gesproken taal, krijgen leerlingen, leerkrachten en ouders in mei een training.

Stichting Praten met je handen heeft samen met Gebaren met Lotte & Max, een programma voor scholen en kinderdagverblijven ontwikkeld om met plezier aan de slag te gaan met gebaren.

Workshop voor ouders

De groepen rood, geel, mint en blauw van De Duinpieper maken dinsdag 9 mei 2023 kennis met Lotte & Max. De klassenteams krijgen diezelfde dag een training in NmG (de gesproken Nederlandse taal ondersteund door middel van gebaren) en poppenspel.
Twee weken later, op 23 mei, wordt in de ochtend bij voldoende aanmeldingen een workshop voor ouders gegeven.

Theatervoorstelling

De kinderen werken in ongeveer zes weken toe naar de theatervoorstelling ‘Praten met je handen’. Elke week leren ze een liedje uit de voorstelling en nieuwe gebaren. Op school worden de gebaren regelmatig herhaald en ook thuis kunnen de gebaren en liedjes geoefend worden door de gratis toegang tot het videokanaal van ‘Gebarenles met Lotte & Max’. Ouders/verzorgers krijgen een uitnodiging voor de voorstelling op vrijdagochtend 9 juni.