Visual

Samenwerkingsverbanden

De Duinpieper maakt onderdeel uit van samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs. Via de samenwerkingsverbanden vraagt u onderwijs aan voor uw kind. Scholen kunnen ondersteuning krijgen bij het bieden van Passend Onderwijs.

De samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs aan iedere leerling. Een verzoek voor plaatsing op De Duinpieper verloopt via het samenwerkingsverband dat hoort bij de woonplaats van de leerling. De Duinpieper maakt deel uit van het samenwerkingsverband primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek bestaat uit vijftien schoolbesturen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Daarnaast maken we deel uit van het samenwerkingsverband Leiden.

Hier vindt u een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarvan Resonans deel uitmaakt.

Informatie voor ouders

De website Steunpunt Passend Onderwijs biedt een informatiegids voor ouders waarin staat hoe het samenwerkingsverband werkt. Daarnaast heeft het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie LOOK zich ingespannen om ouders bij Passend Onderwijs te betrekken. Hier vindt u een aantal tips van en voor ouders.

Informatie voor medewerkers

Het Steunpunt Passend Onderwijs ondersteunt scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. Op de website staat informatie over thema’s als samenwerking tussen verschillende onderwijstypen, professionalisering of de organisatie van de samenwerkingsverbanden.