Visual

Ons aanbod

Ons onderwijs is uitdagend en vernieuwend. Zo geven we passend antwoord op de veranderende onderwijsbehoeftes van onze leerlingen en de maatschappij.

Pedagogisch klimaat

We zorgen voor een goed pedagogisch klimaat:

  • De teamleden geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • We hebben kleine groepen.
  • We hebben twee gespecialiseerde groepen: groep Groen en onderwijs-zorggroep Mint.
  • Voor een aantal van onze leerlingen (o.a. met een meervoudige beperking) kiezen we voor een andere onderwijsinvulling. Deze groep heeft een zware ondersteuningsbehoefte en krijgt extra ondersteuning van de orthopedagoog en de intern begeleider. Dit is groep Groen.
  • We werken samen met het Raamwerk. Dit is onderwijs-zorggroep Mint die een combinatie van zorg en onderwijs biedt. De leerkracht werkt samen met een pedagogisch medewerker vanuit het Raamwerk. Deze groep biedt ontwikkelingsgerichte dagactiviteiten en ook schoolactiviteiten, die onze school aanbiedt. Onze IB’er begeleidt het onderwijs voor deze groep.
  • We hebben leerkrachten die specialist zijn: master EN (Educational Needs).
  • We hebben kennis van leerstoornissen en/of hebben gespecialiseerde kennis en ervaring.
  • We zijn een autisme-vriendelijke school.
  • We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.

Leerroutes

Binnen De Duinpieper zijn vijf leerroutes vastgesteld, maar de praktijk leert dat we voornamelijk leerroute 2, 3 en 4 gebruiken. Bij elke leerroute hoort een onderwijsarrangement.

Leerroute 2 leidt richting dagbesteding taakgericht en activerend. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze niveau 3/4 van de zml-leerlijnen hebben bereikt. Het ontwikkelingsniveau komt uit op midden groep drie.

Leerroute 3 heeft als uitstroombestemming vso-zml richting begeleid werken, beschut werk of dagcentrum. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze niveau 6/7 van de zml-leerlijnen hebben behaald. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het niveau eind groep drie van het regulier basisonderwijs.

Leerroute 4 leidt richting vso (beschutte) arbeid of het vervolgonderwijs. Als de leerlingen het so verlaten, is het streven dat ze ongeveer niveau 9 van de zml-leerlijnen hebben behaald. Dit is ongeveer vergelijkbaar met een niveau tussen eind groep drie en midden groep vijf.