Visual

Versoepelingen corona

In de laatste persconferentie met demissionair premier Rutte zijn nieuwe versoepelingen aangekondigd die zaterdag 25 september in werking treden. De versoepelingen zijn ook belangrijk voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Voor het (v)so geldt dat wanneer één kind in de klas besmet blijkt te zijn, niet meer de hele klas in quarantaine hoeft. U bent natuurlijk vrij om uw kind na vijf dagen te laten testen, wanneer u dat zelf prettig vindt. Voor personen die niet als ‘immuun’ worden beschouwd (waaronder leerlingen die zich (nog) niet hebben laten vaccineren) geldt in het v(s)o het advies om nog steeds twee keer per week een zelftest te doen. Ook geldt voor deze personen dat ze nog wel een quarantaine-advies kunnen krijgen bij een besmetting in de klas, als ze in nauw contact zijn geweest met de besmette persoon.

Leerlingen van het vso hoeven vanaf 25 september geen mondneusmaskers meer te dragen wanneer ze door de school lopen. Ook de anderhalvemeter-regel vervalt, zowel tussen leerlingen als tussen onderwijspersoneel en tussen onderwijspersoneel en leerlingen. Al blijft het advies om elkaar waar mogelijk de ruimte te geven. Voor het leerlingenvervoer blijven de volgende regels gelden:

  • De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen.
  • De chauffeur draagt een mondneusmasker.
  •  Leerlingen van het vso dragen zo mogelijk een mondneusmasker tijdens het vervoer.

We willen iedereen vragen wel alert en voorzichtig te blijven. Let op de hygiëne van de handen. Blijf niet doorlopen met klachten die wijzen op corona, maar houd elkaar gezond en blijf bij klachten thuis en/of laat je testen.