Visual

Vele handen op NLdoet

Zaterdag 19 juni 2021 was de verlate NLdoet-dag op De Duinpieper. Ouders, vrijwilligers van Vluchtelingenwerk en teamleden hebben samen gewerkt aan de beide schoolpleinen. Er is hard gewerkt met een mooi resultaat. Het was een fijn en gezellige ochtend. Alle deelnemers ontzettend bedankt voor jullie inzet!

Wil je volgend jaar ook een steentje bijdragen met zand storten, verven, snoeien of onkruid wieden? Geef je op bij de administratie of via NLdoet.nl. We maken we er op 11 maart 2022 weer een mooie en succesvolle dag van.