Vacatures

† † † † † † † † † † † † †
De Duinpieper †is een school voor Speciaal Onderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen tussen de 4-12 jaar met speciale onderwijsbehoeften. Het Duin is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan leerlingen vanaf 12 jaar. Het motto van de school is 'Werken aan leren, leren van werken'. De nadruk van het onderwijsprogramma ligt op het praktisch leren, gericht op de toekomst van de leerlingen. De Duinpieper en Het Duin maken onderdeel uit van de Stichting Resonans.

De Duinpieper is z.s.m. op zoek naar:


enthousiaste teamleider m/v
†††(betrekkingsomvang 0,8 Fte)


De Duinpieper is een school in Noordwijk voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. De Duinpieper werkt nauw samen met Het Duin, voor voorgezet speciaal onderwijs, en De Oeverpieper, een onderwijszorgarrangement. Op De Duinpieper zijn circa 30 personeelsleden werkzaam. De teamleider valt hiŽrarchisch onder de sectordirecteur zml/pro/vmbo.

De teamleider die wij zoeken:


†Wij bieden: Voor deze functie komen wij graag in contact met kandidaten die:
De teamleider in enkele kernwoorden omschreven: motiverend, inspirerend, ondernemend, doortastend, transparant, daadkrachtig, netwerker, collegiaal, ontwikkelingsgericht.

Rechtspositie
Bezoldiging (DC) en aanstelling zijn overeenkomstig de CAO-PO.

Wilt u meer weten?
Inlichtingen over deze functies kunnen worden ingewonnen bij de mevrouw S. de Graaf (06-49878115), sectordirecteur.

Sollicitaties
Schriftelijke sollicitaties voorzien van Curriculum Vitae kunt u voor 1 juni aanstaande richten aan:
info@duinpieper.nl;†De gesprekken vinden plaats in week 24.


De Duinpieper is z.s.m. op zoek naar:

Enthousiaste leerkracht†(WTF 1,0)

Wat verwachten wij van de leerkracht:

Wij bieden:

Salaris en dienstverband:

Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Ria de Brabander, teamleider, Tel: 071-3621661. Schriftelijke sollicitaties, voorzien van curriculum vitae kunt u uiterlijk 14††mei 2019

richten aan: De Duinpieper, t.a.v. mevr. R. de Brabander, Stakman Bossestraat 81, 2203 GH Noordwijk. Of per e-mail: rdebrabander@resonansonderwijs.nl De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 20 mei.


De Duinpieper is z.s.m. op zoek naar:

Enthousiaste inval leerkrachten (WTF 1,0)

Wat verwachten wij van de leerkracht:

Wij bieden:

Salaris en dienstverband:

Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Ria de Brabander, teamleider, Tel: 071-3621661. Schriftelijke sollicitaties, voorzien van curriculum vitae kunt u uiterlijk 14††mei 2019

richten aan: De Duinpieper, t.a.v. mevr. R. de Brabander, Stakman Bossestraat 81, 2203 GH Noordwijk. Of per e-mail: rdebrabander@resonansonderwijs.nl De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 20 mei.De Duinpieper is z.s.m. op zoek naar een

† † † † † † † † † † † † † †Enthousiaste vakleerkracht gymnastiek (WTF 0,6)


Taakomvang:

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor vervanging van de huidige vakleerkracht. De vacature is op beide scholen en verdeeld over 4 dagen(ma-di-do-vrij)

Wat verwachten wij van de leerkracht:

Wij bieden:
● een enthousiast en betrokken team.
● een school vol boeiende leerlingen;
● afwisselend werk.

Salaris en dienstverband:
Aanstelling zo spoedig mogelijk. WTF en dagen zijn bespreekbaar en LIO ook mogelijk.
Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring en is conform de †CAO PO.


Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Ria de Brabander, teamleider, Tel: 071-3621661.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van curriculum vitae kunt u richten aan:
De Duinpieper, t.a.v. mevr. R. de Brabander,
Stakman Bossestraat 81, †
2203 GH Noordwijk. †
Of per e-mail: rdebrabander@resonansonderwijs.nlNeem ook eens een kijkje op bij onze andere scholen of er er vacatures zijn†Het Duin en De Oeverpieper.