Vacatures

                         
 De Duinpieper  is een school voor Speciaal Onderwijs. De school biedt onderwijs aan leerlingen tussen de 4-12 jaar met speciale onderwijsbehoeften. Het Duin is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aan leerlingen vanaf 12 jaar. Het motto van de school is 'Werken aan leren, leren van werken'. De nadruk van het onderwijsprogramma ligt op het praktisch leren, gericht op de toekomst van de leerlingen. De Duinpieper en Het Duin maken onderdeel uit van de Stichting Resonans.De Duinpieper is per 11 juni 2019 op zoek naar een:

                           Enthousiaste psycholoog/orthopedagoog m/v
                              (voor 24-32 uur per week, WTF 0,6000-0,8000)

Gedurende haar zwangerschaps-en ouderschapsverlof kan vervangen. We zijn op zoek naar een bij de school en de leerlingen betrokken psycholoog/orthopedagoog die het onderwijsleerproces begeleidt. De orthopedagoog verricht onderzoek, levert bijdragen aan beleidsvorming, de ontwikkeling van het vakgebied en is deel van de Commissie voor de Begeleiding.

Functie:

Wij vragen: Wij bieden:
 ● een betrokken team;
 ● een school vol boeiende leerlingen;
 ● afwisselend werk.

Salaris en dienstverband:
Tijdelijke benoeming voor vervanging van de huidige orthopedagoog durende het verlof. Werkdagen en WTF zijn eventueel bespreekbaar.
Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring en is conform de CAO PO.

Sollicitatieprocedure:

Voor deze vacature wordt zowel intern als extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaan interne kandidaten voor. 
Eerste gespreksronde vindt plaats in week 10.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van curriculum vitae kunt u tot uiterlijk  19 februari 2019 richten aan: De Duinpieper, t.a.v. mevr. R. de Brabander, Stakman Bossestraat 81,  2203 GH Noordwijk.  Of per e-mail: ria.debrabander@duinpieper.nl               
Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Ria de Brabander,    teamleider, Tel: 071-3621661.
De Duinpieper is z.s.m. op zoek naar een

                           Enthousiaste vakleerkracht gymnastiek (WTF 0,6)


Taakomvang:

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor vervanging van de huidige vakleerkracht. De vacature is op beide scholen en verdeeld over 4 dagen(ma-di-do-vrij)

Wat verwachten wij van de leerkracht:

Wij bieden:
● een enthousiast en betrokken team.
● een school vol boeiende leerlingen;
● afwisselend werk.

Salaris en dienstverband:
Aanstelling zo spoedig mogelijk. WTF en dagen zijn bespreekbaar en LIO ook mogelijk.
Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring en is conform de  CAO PO.

 
Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Ria de Brabander, teamleider, Tel: 071-3621661.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van curriculum vitae kunt u richten aan:
De Duinpieper, t.a.v. mevr. R. de Brabander,
Stakman Bossestraat 81,  
2203 GH Noordwijk.  
Of per e-mail: ria.debrabander@duinpieper.nl


Tevens zijn we op zoek naar:


De Duinpieper is z.s.m. op zoek naar een
 
                    Enthousiaste inval leerkracht (WTF 0,5)                                                                                                                                                                                   
                           Woensdag (om de week) donderdag en vrijdag

Wat verwachten wij van de leerkracht:

in het bezit zijn van Pabo diploma;

                     
Wij bieden:

Salaris en dienstverband:
De aanstelling is op basis van ziektevervanging.
Salaris LB en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het CAO PO
Onderwijs.
 
Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Ria de Brabander, teamleider.
Tel: 071-3621661.
 
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van curriculum vitae kunt u
richten aan: De Duinpieper, t.a.v. mevr. R. de Brabander, Stakman Bossestraat 81, 2203 GH Noordwijk
Of per e-mail: ria.debrabander@duinpieper.nlTevens zijn er vacatures bij Het Duin en De Oeverpieper.