Groep groen

Groep Groen werkt tijdens de instructiemomenten in twee groepen en in twee lokalen. Doordat we gebruik kunnen maken van twee lokalen zijn de groepen klein en is er gelegenheid om rustig te kunnen werken. Ieder kind heeft zijn of haar vaste plaats bij de werk- en eetmomenten en in de kring. Vanwege het soms grote leeftijds- en niveauverschil wordt meestal individueel of soms met twee kinderen tegelijk gewerkt.

In Groep Groen besteden we elke dag aandacht aan de mondelinge- en schriftelijke taal. Iedere ochtend beginnen we in de groep met werken en/of spelen aan tafel. Daarna wordt er zelfstandig gelezen of in voorgelezen/samen gelezen. Daarna gaan we bidden en bespreken we in de kring de dag en de datum, het dagprogramma en kijken we of iedereen er is. Vervolgens gaan we in twee groepen uiteen en wordt er gewerkt met Leespraat, Veilig Stap voor Stap (VSVS) en schrijven/motorische oefeningen. Ook werken de leerlingen, wanneer ze niet aan de beurt zijn voor instructie, zo veel mogelijk zelfstandig met werkbladen, met ontwikkelingsmateriaal, op de computer of op de tablet. Twee keer per week doen we groepslogopedie, waarvan één keer gedaan wordt door de logopediste, juf Martine. Nadruk ligt hierbij op woorden- (en gebaren)schat. Na het fruit eten zijn er rekenactiviteiten, begeleid spel en 1 keer in de week Engels. Ook tijdens het rekenen werken de leerlingen, wanneer ze niet aan de beurt zijn voor instructie, zo veel mogelijk zelfstandig met werkbladen, met ontwikkelingsmateriaal, op de computer of op de tablet. Twee keer in de week wordt er geoefend met woordenschat. Dit gaat in samenwerking met de logopediste. Woordenschat zowel actief als passief is heel belangrijk in Groep Groen. Op vrijdagmiddag gaan we los met knutselen en hebben we ook nog gym van juf Karin in de sporthal aan de Duinwetering.

Je ziet het is heel gezellig in groep Groen!