Visual

Nationaal Programma Onderwijs

De corona-crisis heeft zijn impact op het onderwijs, ook bij de Resonans-scholen. Leerlingen en leraren hebben te maken met lockdowns, leerlingen zien hun klasgenoten niet, er is thuisonderwijs en dan toch weer naar school. Ondertussen lopen de achterstanden in het hele onderwijs op en dat raakt kwetsbare kinderen het hardst.

Financiële ondersteuning
De overheid komt in actie met het ‘Nationaal Programma Onderwijs’ met forse financiële ondersteuning. De komende twee jaar is landelijk 8,5 miljard euro beschikbaar om de achterstanden ten gevolge van corona weg te werken. Het programma moet ondersteuning bieden en richt zich op de persoonlijke en praktische ontwikkeling van de leerlingen. Ook is hiermee ondersteuning mogelijk van leerlingen die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld door extra lessen in kleine groepjes. Het geld kan ook ingezet worden om leerkrachten te ondersteunen. Denk aan een cursus hoe je leerlingen het meest efficiënt helpt bij het inhalen van vertragingen.

Analyse van elke school
Dat vraagt nog wel behoorlijk wat inzet van de scholen, omdat er een goed plan moet komen dat gebruikmaakt van effectief bewezen interventies. Die keuzes moeten breed gedragen zijn binnen de scholen, onder meer met instemming van de medezeggenschapsraad. Elke Resonans-school maakt zelf een analyse. Immers, alleen als je weet waar de vertragingen en achterstanden zitten, kun je met een gericht en goed plan komen.

Schaarse middelen, maximaal effect
Stichting leerKRACHT heeft een boeiend artikel in de kennisbank voor leerkrachten: ‘Hoe je met schaarse capaciteit maximaal effect bereikt met het Nationaal Programma Onderwijs