Visual

Komend schooljaar geen plaatsing mogelijk

We zien de laatste jaren een toenemende vraag naar speciaal onderwijs, ook bij De Duinpieper. Voor komend schooljaar (2021-2022) hebben we het maximum aantal leerlingen in de onder-, midden- en bovenbouwgroepen bereikt. Dat geldt ook voor onze groep voor leerlingen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte en de onderwijszorggroep.

Helaas kunnen we dus, ook als leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring hebben van het samenwerkingsverband, geen plek bieden op De Duinpieper, hoe zeer ons dat ook spijt. Wij vinden een goede onderwijskwaliteit van het grootste belang en willen dit bewaken voor onze leerlingen en medewerkers.